Missie

Belangrijke pijlers binnen onze organisatie zijn loyaliteit en flexibiliteit. Wij leggen de nadruk op deze kernwaarden en stellen ons in de markt op als een lange termijn partner. Dit geldt voor zowel onze klanten en leveranciers als ook voor onze medewerkers.

Vele van ons team zijn sinds de oprichting werkzaam binnen HETS. Het minimale verloop binnen onze organisatie is een resultaat waar wij trots op zijn. In een no-nonsense omgeving wordt op een heldere en laagdrempelige wijze met elkaar gecommuniceerd. Een flexibele opstelling richting elkaar betekent ook dat er onderling veel mogelijk is. Ons motto hierin is: “Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen”.

Op gelijke wijze benaderen wij ook onze klanten en leveranciers, waarbij wij de focus hebben op de lange termijn. Onze kernwaarden staat hierbij centraal. Nauwe samenwerkingen met klanten en leveranciers heeft de oplossingen in de afgelopen jaren succesvol vormgegeven. Wij zijn trots op het feit dat vele klanten dit ook al sinds de oprichting van HETS weten te waarderen en continueren.

Visie

Wat we willen zijn? Een stevige basis. Een betrouwbare en innovatieve partner waarop u kunt bouwen en die acteert als verbindend element. Afspraak is afspraak en uw project of component wordt door onze gekwalificeerde werknemers met volle overgave ingevuld. Een behoefte invullen doe je uiteindelijk nooit alleen.

Door de verschillende disciplines in onze organisatie samen met die van onze klanten te bundelen zal een groeiende steeds stevigere marktpositie en herkenbaarheid in de markt ontstaan. Om deze doelstelling te bereiken is het van belang om het kennisniveau binnen onze organisatie op peil te houden en steeds verder uit te breiden. Dit doen wij door voortdurend opleidingen en/ of cursussen te volgen.