HETS is gericht op de toekomst.

Dit geldt voor onze relaties, maar ook zeker ten aanzien van onze werknemers. In beide gevallen streeft HETS na om een gedegen en lange termijn partner te zijn.

Vele medewerkers binnen ons team zijn sinds de oprichting werkzaam bij HETS. Wij zijn dan ook trots op het minimale verloop binnen onze organisatie. Door de kerncompetenties van een ieder te onderkennen en deze onderling aan te vullen is er sprake van een gebalanceerd all round team.

Het kennisniveau binnen het team is een groot goed waar wij trots op zijn. Het op peil houden en vergroten van dit niveau is voor ons van cruciaal belang. Daarom wordt er door ons veelvuldig tijd en geld geïnvesteerd in certificeringen, opleidingen en kennisoverdracht onder de monteurs.

Kerncompetenties binnen ons team:

Engineering:

AC en DC Energie installaties
Connectiviteit
Data netwerken
Cold aisle containments
Datacenter zaalinrichtingen
Componenten & Systemen
Specials & Prototyping

Installatie:

48VDC en 230VAC installatiewerkzaamheden
Aanleg en afmonteren koper bekabelingnetwerken
Aanleg en afmonteren coaxiale netwerken
Aanleg en afmonteren glasvezelnetwerken
Cold aisle containments
Paneelbouw schakelkasten